KAMEROVÝ SYSTÉM OBCE VOJKOVCE

VEREJNÉ  PRIESTRANSTVÁ OBCE VOJKOVCE SÚ MONITOROVANÉ

KAMEROVÝM SYSTÉMOM!!!

Obec Vojkovce  v roku 2013 získala dotáciu z ministerstva vnútra SR na projekt„ Zvýšenie prevencie kriminality v obci Vojkovce“

V projekte sa podarilo zabudovať kamerový systém monitorujúci verejné priestranstvá obce, príjazdové cesty do obce, areál základnej školy s materskou školou  a kostol s cintorínom.

Zároveň sú stavby vo vlastníctve obce zabezpečené poplašným zariadením.

Fotografie kamier:

Kamera pred kostolom
Kamera pred kostolom
Kamera pred obchodom
Kamera pred obchodom
Kamera rozpuce
Kamera rozpuce
Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS s.r.o.