Šport

Turistika

V roku 2001 bol založený Klub slovenských turistov Vojkovce. Klub sa zameriava na spoznávanie krás slovenskej prírody, usporadúva 3 celoslovenské akcie, ktorými sú VOJKOVSKÁ 25-ka, VOJKOVSKÁ 50-ka, a ŠTEFANSKÝ VÝSTUP NA SĽUBICU.

Členovia klubu sa zúčastňujú aj rôznych ďalších výstupov a akcií v mnohých zaujímavých turistických lokalitách Slovenska. Pre získanie ďalších informácií o turistike prejdite na oficiálnu stránku Klubu slovenských turistov Vojkovce: http://www.kst-vojkovce.wbl.sk/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tenis club Vojkovce - vznikol 14. marca 1992, pri jeho zrode stála 9-členná skupina chlapcov - Ladislav Kolej, Ľuboslav Legát, Pavol Legát, Pavol Repka, Roman Onderčin, Ladislav Bandžuch, Martin Legát, Jozef Šefčík a Peter Legát. Postupne sa jeho členská základňa rozširovala, ďalšími jeho členmi boli - Marcel Tobis, Miloš Kolej, Rastislav Probala, Ján Čurilla, Mária Kolejová, Lenka Kolejová, Ladislav Cmorej, Miroslav Vrábeľ, Roman Čisár, Monika Onderčinová, Anička Onderčinová, Martin Jeník, Marek Jeník, Janka Gáborová, Lucia Vilkovská, Marcela Jeníková, Rastislav Ilavský, zo Spišských Vlách to boli Vladimír Baloga, Daniel Jánoš a Rastislav Jánoš. Činnosť Tenis Clubu bola zaujímavá, široká a najmä bohatá. Svojpomocne postavili tenisové ihrisko, ktoré brigádnickou činnosťou udržiavali, hrali tenisové turnaje, viedli rebríčky. Jeho členovia mali v kultúrnom dome aj klubovú miestnosť, kde si zriadili posilovňu. Aktívne sa zúčastňovali brigád v obci a v rámci jednej z nich vykonali aj "generálnu opravu" roky chátrajúcej ručnej štvorkolesovej hasičskej striekačky z roku 1928. Organizovali turistické výlety, posedenia, atletický desaťboj, v zimných mesiacoch prevádzkovali hokejové ihrisko a uskutočnili aj zimný biatlon a pretek všestrannosti. Tenis Club Vojkovce, hoci pôsobil len pomerne krátko, do roku 1996, aktívne prispel a podieľal sa pri rozvoji a propagácií športu v obci Vojkovce.

Fotografie Tenis clubu:

Tenis club Vojkovce 1993
Tenis club Vojkovce 1993
Stavba tenisového ihriska 1992
Stavba tenisového ihriska 1992
Stavba tenisového ihriska 1992
Stavba tenisového ihriska 1992
Stavba tenisového ihriska 1992
Stavba tenisového ihriska 1992
Ručná striekačka pred opravou - 1993
Ručná striekačka pred opravou - 1993
Ručná striekačka po oprave - 1993
Ručná striekačka po oprave - 1993
Skupinová fotka pri opravenej striekačke 1993
Skupinová fotka pri opravenej striekačke 1993
Fotka pri tenisovom ihrisku 1993
Fotka pri tenisovom ihrisku 1993
Tenis club leto 1993
Tenis club leto 1993
Tenis club január 1994
Tenis club január 1994
Tenis club január 1994
Tenis club január 1994
Tenis club január 1994
Tenis club január 1994
Tenis club január 1994
Tenis club január 1994
Tenis club aj s novými členmi 1994
Tenis club aj s novými členmi 1994
Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS s.r.o.