Pamiatky

Kostol sv. Bartolomeja

V strede obce na malej vyvýšenine sa nachádza malý cintorín. Pôvodne to bola okrajová časť dediny, v povojnových rokoch obkolesená novopostavenými domami.Miesto po malej kaplnke si obyvatelia zvolili pre stavbu nového chrámu. Kostol svätého Bartolomeja v roku 1990, vysvätený bol v roku 1992. O dva roky potom architekt za toto dielo bol ocenený prestížnou cenou Spolku architektov Slovenska a Fondu výtvarných umení - Cenou Dušana Jurkoviča. Cena sa udeľuje ako trvalá pocta: "pamiatka priekopníka novodobej slovenskej architektúry" a ako prostriedok neustáleho zvyšovania tvorivého majstrovstva architektov, ako aj umeleckej a úžitkovej dokonalosti architektonických diel, ktoré natrvalo obohatia našu národnú kultúru. Odborná komisia na základe výberu predložila Prezídiu SAS návrhy na udelenie ceny. Kostol je spoločným dielom architekta Rybarčáka spolu s dvoma výtvarníkmi Vladimírom Popovičom (akademický maliar) a Jurajom Bartuszom (akademickýsochár) V kategórii architektonickej tvorby získal cenu práve architekt Rybarčákza zrealizovanie diela "Rímsko-katolícky kostol svätého Bartolomeja vo Vojkovciach" a to za výnimočné architektonické hodnoty kostola. Od 15.09.1996do 16.11.1996 sa konal v Benátkach šiesty ročník medzinárodnej výstavy architektúry, ktorá sa konala pod záštitou Biennale di Venezia. Slovensku sa zásluhou Spolku architektov Slovenska, ktorý inicioval účasť; na výstave,Slovenskej národnej galérie, ktorá účasť organizačne zabezpečovalaa Ministerstva kultúry, ktoré účasť financovalo podarilo zaujať miesto v spoločnom Česko-Slovenskom pavilóne. Slovenský exponát predstavoval model kostola z Vojkoviec - Noemovej archy. V expozícii dominoval nezvyčajne veľký model kostola, ktorý mal návštevníkovi sprostredkovať pocit zo zažitia architektúry "in situ". Model bol vystavený v mierke 1:10 a umožňoval návštevníkom výstavy nahliadnuť aj do interiéru. Začiatkom decembra 1996 bola táto expozícia vystavená v priestoroch Esterházyho paláca v Bratislave. Jadrom ideovej a priestorovej kompozície kostola je archa, naklonená ako Noemov koráb plávajúci na mori. Obrastá ju historický sakrálny objekt - rotunda a pretínaju veža so zvonmi. Veža zanecháva svetelnú stopu vo forme svetlíka priamo nad oltárom. V čele rotundy sa vypína vysoký štíhly kríž, ktorý symbolizuje krehkosťľudskej existencie. Vnútorné steny a strop archy ožili pod štetcom Vladimíra Popoviča a jeho biblických malieb. Bohostánok a ambonrečnícky pult sú diela Juraja Bartusza. Ambon znázorňuje starý zvitok, na aký sa písali staré biblické texty s večným nápisom "Na počiatku bolo slovo".

Fotografie ďalších pamiatok:

Drevený relikviár, ktorý sa našiel pod oltárom starého kostolíka pri jeho prestavbe na súčasný kostol sv. Bartolomeja
Drevený relikviár, ktorý sa našiel pod oltárom starého kostolíka pri jeho prestavbe na súčasný kostol sv. Bartolomeja
Pečať dreveného relikviára
Pečať dreveného relikviára
Kaplnka postavená pri ceste do Sp. Vlách, ktorú po uzdravení z ťažkej choroby dala postaviť Tobisová M.
Kaplnka postavená pri ceste do Sp. Vlách, ktorú po uzdravení z ťažkej choroby dala postaviť Tobisová M.
Kaplnka sv. Jána Nepomúckeho postavená pri potoku STUDENEC v roku 1829 je najstaršou zachovanou murovanou stavbou našej obce
Kaplnka sv. Jána Nepomúckeho postavená pri potoku STUDENEC v roku 1829 je najstaršou zachovanou murovanou stavbou našej obce
Kríž na ROZPUCOCH pri ceste do susednej obce Kaľava bol obnovený v roku 1989
Kríž na ROZPUCOCH pri ceste do susednej obce Kaľava bol obnovený v roku 1989
Pohľad na kríž postavený nad obcou Vojkovce pri starej ceste do susednej obce Kaľava
Pohľad na kríž postavený nad obcou Vojkovce pri starej ceste do susednej obce Kaľava
Obraz sv. Bartolomeja, ktorému je zasvätený kostol v obci Vojkovce
Obraz sv. Bartolomeja, ktorému je zasvätený kostol v obci Vojkovce
Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS s.r.o.