HISTÓRIA KOSTOLA

Z historických análov sa dozvedáme, že okolo roku 1700 bola v obci postavená kaplnka. V roku 1700 bol v nej postaqvený aj oltár s obrazom Najsvätejšej Trojice a na jeho boku obraz sv. Bartolomeja, ktorý je dodnes patrónom kostola. Kaplnka bola drevená. V roku 1711 postavila obec murovanú kaplnku ku cti apoštola Bartolomeja. Kalplnka mala doskovú povalu. V roku 1735 do kaplky pribudol 60 funtový zvon. V tejto kaplnke bola v roku 1780 pochovaná Júlia Petróczy rod. Revieczky. Keďže kaplnka vyhorela, v roku 1840 dala z vlastných nákladov postaviť Júlia Javorská novú kaplnku a obec sa zaviazala, že ju udrží. Okolo kaplnky bol cintorín. Pri búraní tejto kaplnky /v roku 1990/ bol v jej základoch objavený relikviár s pečaťou. Text je v latinčine. Jeho preklad znie: "6.júla.1673 - tento oltár konsekroval najdôst. otec v Kristu - pán Matiáš Tarnocay, biskup z Vaciensia, biskup-preposťspišský, na počesť Boha-Otca Všemohúceho, preblahoslavenej Panny a všetkých svätých. Do tohto relikviáru-tabule-vložil relikvie sv. Terencia, Grátia a Eudoxia-mučeníka." Po zbúraní kaplnky v roku 1990 sa na jej mieste postavil súčasný kostol sv. Bartolomeja.

Fotky zo stavby kostola sv. Bartolomeja:

Stavba kostola sv. Bartolomeja
Stavba kostola sv. Bartolomeja
Stavba kostola sv. Bartolomeja
Stavba kostola sv. Bartolomeja
Stavba kostola sv. Bartolomeja
Stavba kostola sv. Bartolomeja
Stavba kostola sv. Bartolomeja
Stavba kostola sv. Bartolomeja
Stavba kostola sv. Bartolomeja
Stavba kostola sv. Bartolomeja
Stavba kostola sv. Bartolomeja
Stavba kostola sv. Bartolomeja
Stavba kostola sv. Bartolomeja
Stavba kostola sv. Bartolomeja
Stavba kostola sv. Bartolomeja
Stavba kostola sv. Bartolomeja
Stavba kostola sv. Bartolomeja
Stavba kostola sv. Bartolomeja
Stavba kostola sv. Bartolomeja
Stavba kostola sv. Bartolomeja
Stavba kostola sv. Bartolomeja
Stavba kostola sv. Bartolomeja
Stavba kostola sv. Bartolomeja
Stavba kostola sv. Bartolomeja
Stavba kostola sv. Bartolomeja
Stavba kostola sv. Bartolomeja
Stavba kostola sv. Bartolomeja
Stavba kostola sv. Bartolomeja
Stavba kostola sv. Bartolomeja
Stavba kostola sv. Bartolomeja
Stavba kostola sv. Bartolomeja
Stavba kostola sv. Bartolomeja
Stavba kostola sv. Bartolomeja
Stavba kostola sv. Bartolomeja
Stavba kostola sv. Bartolomeja
Stavba kostola sv. Bartolomeja
Posvätenie zvonov
Posvätenie zvonov
Vysviacka kostola
Vysviacka kostola
Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS s.r.o.