Práce v obci

Porucha vodovodu 2014
Porucha vodovodu 2014
Stav poruchy vo vodovodnej šachte máj 2014
Stav poruchy vo vodovodnej šachte máj 2014
Obecná brigáda 2014 pri údržbe vodovodu 24.05.2014
Obecná brigáda 2014 pri údržbe vodovodu 24.05.2014
Obecná brigáda 2014 pri údržbe vodovodu 24.05.2014
Obecná brigáda 2014 pri údržbe vodovodu 24.05.2014
Obecná brigáda 2014 pri údržbe vodovodu 24.05.2014
Obecná brigáda 2014 pri údržbe vodovodu 24.05.2014
Obecná brigáda 2014 pri údržbe vodovodu 24.05.2014
Obecná brigáda 2014 pri údržbe vodovodu 24.05.2014
Obecná brigáda 2014 pri údržbe vodovodu 24.05.2014
Obecná brigáda 2014 pri údržbe vodovodu 24.05.2014
Obecná brigáda 2014 pri údržbe vodovodu 24.05.2014
Obecná brigáda 2014 pri údržbe vodovodu 24.05.2014
Obecná brigáda 2014 pri údržbe vodovodu 24.05.2014
Obecná brigáda 2014 pri údržbe vodovodu 24.05.2014
Obecná brigáda 2014 pri údržbe vodovodu 24.05.2014
Obecná brigáda 2014 pri údržbe vodovodu 24.05.2014
Obecná brigáda 2014 pri údržbe vodovodu 24.05.2014
Obecná brigáda 2014 pri údržbe vodovodu 24.05.2014
Obecná brigáda 2014 pri údržbe vodovodu 24.05.2014
Obecná brigáda 2014 pri údržbe vodovodu 24.05.2014
Obecná brigáda 2014 pri údržbe vodovodu 24.05.2014
Obecná brigáda 2014 pri údržbe vodovodu 24.05.2014
Obecná brigáda 2014 pri údržbe vodovodu 24.05.2014
Obecná brigáda 2014 pri údržbe vodovodu 24.05.2014
Obecná brigáda 2014 pri údržbe vodovodu 24.05.2014
Obecná brigáda 2014 pri údržbe vodovodu 24.05.2014
Obecná brigáda 2014 pri údržbe vodovodu 24.05.2014
Obecná brigáda 2014 pri údržbe vodovodu 24.05.2014
Obecná brigáda 2014 pri údržbe vodovodu 24.05.2014
Obecná brigáda 2014 pri údržbe vodovodu 24.05.2014
Obecná brigáda 2014 pri údržbe vodovodu 24.05.2014
Obecná brigáda 2014 pri údržbe vodovodu 24.05.2014
Obecná brigáda 2014 pri údržbe vodovodu 24.05.2014
Obecná brigáda 2014 pri údržbe vodovodu 24.05.2014
Obecná brigáda 2014 pri údržbe vodovodu 24.05.2014
Obecná brigáda 2014 pri údržbe vodovodu 24.05.2014
Brigáda pri čistení a udržbe obecného vodovodu v r. 2012
Brigáda pri čistení a udržbe obecného vodovodu v r. 2012
Brigáda pri čistení a udržbe obecného vodovodu v r. 2012
Brigáda pri čistení a udržbe obecného vodovodu v r. 2012
Brigáda pri čistení a udržbe obecného vodovodu v r. 2012
Brigáda pri čistení a udržbe obecného vodovodu v r. 2012
Brigáda pri čistení a udržbe obecného vodovodu v r. 2012
Brigáda pri čistení a udržbe obecného vodovodu v r. 2012
Brigáda pri čistení a udržbe obecného vodovodu v r. 2012
Brigáda pri čistení a udržbe obecného vodovodu v r. 2012
Brigáda pri čistení a udržbe obecného vodovodu v r. 2012
Brigáda pri čistení a udržbe obecného vodovodu v r. 2012
Brigáda pri čistení a udržbe obecného vodovodu v r. 2012
Brigáda pri čistení a udržbe obecného vodovodu v r. 2012
Brigáda pri čistení a udržbe obecného vodovodu v r. 2012
Brigáda pri čistení a udržbe obecného vodovodu v r. 2012
Brigáda pri čistení a udržbe obecného vodovodu v r. 2012
Brigáda pri čistení a udržbe obecného vodovodu v r. 2012
Brigáda pri čistení a udržbe obecného vodovodu v r. 2012
Brigáda pri čistení a udržbe obecného vodovodu v r. 2012
Brigáda pri čistení a udržbe obecného vodovodu v r. 2012
Brigáda pri čistení a udržbe obecného vodovodu v r. 2012
Brigáda pri čistení a udržbe obecného vodovodu v r. 2012
Brigáda pri čistení a udržbe obecného vodovodu v r. 2012
Úprava plochy futbalového ihriska v obci Vojkovce valcovaním  jún 2011
Úprava plochy futbalového ihriska v obci Vojkovce valcovaním jún 2011
Udržiavanie obecných priestranstiev je závislé od častého kosenia. Pán Kandrik František a Bandžuch Ladislav o tom voľačo vedia
Udržiavanie obecných priestranstiev je závislé od častého kosenia. Pán Kandrik František a Bandžuch Ladislav o tom voľačo vedia
Úprava okolia požiarnej nádrže v lokalite DOLINA. Okolo požiarnej nádrže prechádza aj turistický chodník. Apríl 2012
Úprava okolia požiarnej nádrže v lokalite DOLINA. Okolo požiarnej nádrže prechádza aj turistický chodník. Apríl 2012
Úprava okolia požiarnej nádrže v lokalite DOLINA
Úprava okolia požiarnej nádrže v lokalite DOLINA
Upratovanie okolia veľkoobjemových kontajnerov, február 2011
Upratovanie okolia veľkoobjemových kontajnerov, február 2011
Upratovanie okolia veľkoobjemových kontajnerov, február 2011
Upratovanie okolia veľkoobjemových kontajnerov, február 2011
Jún 2011 p. Miroslav Legát pripravuje odvodnenie odrážky vody v lokalite Dolina
Jún 2011 p. Miroslav Legát pripravuje odvodnenie odrážky vody v lokalite Dolina
Jún 2011 výstavba protipovodňových zdrží a kaskád v lokalite koryta potoka RYBNÍČEK
Jún 2011 výstavba protipovodňových zdrží a kaskád v lokalite koryta potoka RYBNÍČEK
Kosenie obecného vodovodu v r. 2012
Kosenie obecného vodovodu v r. 2012
kosenie verejných priestranstiev pri obecnej brigáde
kosenie verejných priestranstiev pri obecnej brigáde
Výstavba odrážok vody v lokalite DOLINA počas júna 2011 maju slúžiť ku ochrane pred prívalovou vodou do ulice v Doline
Výstavba odrážok vody v lokalite DOLINA počas júna 2011 maju slúžiť ku ochrane pred prívalovou vodou do ulice v Doline
Maj 2011 príprava dreva na vybudovanie mostíka v lokalite DOLINA
Maj 2011 príprava dreva na vybudovanie mostíka v lokalite DOLINA
Apríl - 2013 sa v v lokalite Dolina pripravuje odstavná plocha pre drevoprepravujúce nákladné auta
Apríl - 2013 sa v v lokalite Dolina pripravuje odstavná plocha pre drevoprepravujúce nákladné auta
Skupina ktorá upravovala odstavnú plochu rozprestretím MAKADAMU
Skupina ktorá upravovala odstavnú plochu rozprestretím MAKADAMU
Február 2011, pán Miroslav Legát pretesňuje okná v sále KD obce Vojkovce
Február 2011, pán Miroslav Legát pretesňuje okná v sále KD obce Vojkovce
Pán Jozef Vrábeľ opravuje tesnenie okien v sále kultúrneho domu Vojkovce
Pán Jozef Vrábeľ opravuje tesnenie okien v sále kultúrneho domu Vojkovce
Príprava ľadovej plochy v roku 2011 pre deti
Príprava ľadovej plochy v roku 2011 pre deti
Polievanie sa uskutočňuje vo večerných a nočných hodinách
Polievanie sa uskutočňuje vo večerných a nočných hodinách
DHZ obce  Vojkovce pri odstraňovaní porastov vo vodárenských objektoch
DHZ obce Vojkovce pri odstraňovaní porastov vo vodárenských objektoch
DHZ obce Vojkovce pri odstraňovaní porastov vo vodárenských objektoch  na jar 2013
DHZ obce Vojkovce pri odstraňovaní porastov vo vodárenských objektoch na jar 2013
DHZ obce Vojkovce pri odstraňovaní porastov vo vodárenských objektoch obce Vojkovce
DHZ obce Vojkovce pri odstraňovaní porastov vo vodárenských objektoch obce Vojkovce
DHZ obce Vojkovce pomáha urbárskej spoločnosti pri očisťovaní plochy pod vysokým napätím v lokalite
DHZ obce Vojkovce pomáha urbárskej spoločnosti pri očisťovaní plochy pod vysokým napätím v lokalite
Kontrola odstraňovania porastov vo vodárenskom objekte starostom obce Vojkovce Rastislavom Kolejom
Kontrola odstraňovania porastov vo vodárenskom objekte starostom obce Vojkovce Rastislavom Kolejom
Očistenie okraja príjazdovej cesty do obce Vojkovce od náletoveho porastu a sprehľadnenie okraja cesty
Očistenie okraja príjazdovej cesty do obce Vojkovce od náletoveho porastu a sprehľadnenie okraja cesty
Oprava asfaltového povrchu cesty si vyžiadalo opravu výšky HYDRANTOV, kanálových vpustí a kanálových poklopov
Oprava asfaltového povrchu cesty si vyžiadalo opravu výšky HYDRANTOV, kanálových vpustí a kanálových poklopov
Oprava okraja odvodňovacej priekopy 25. novembra 2011
Oprava okraja odvodňovacej priekopy 25. novembra 2011
Pán Baluch Ondrej a pani Kandriková Ľuboslava očisťujú koryto potoka Studenec nad protipovodňovou úpravou
Pán Baluch Ondrej a pani Kandriková Ľuboslava očisťujú koryto potoka Studenec nad protipovodňovou úpravou
Pán Bandžuch Ladislav opravuje výšku poklopov pred obecným úradom pred opravou asfaltového povrchu
Pán Bandžuch Ladislav opravuje výšku poklopov pred obecným úradom pred opravou asfaltového povrchu
Pán Kandrik František , Miroslav Legát a Bandžuch Ladislav pripravujú osadenie mosta v koryte potoka
Pán Kandrik František , Miroslav Legát a Bandžuch Ladislav pripravujú osadenie mosta v koryte potoka
Pán Kandrik František a Miroslav Legát očisťujú koryto potoka v DOLINE
Pán Kandrik František a Miroslav Legát očisťujú koryto potoka v DOLINE
Pán Legát Miroslav a Kandrik Fero vytýčuju prechod potrubia obecného vodovodu cez potok
Pán Legát Miroslav a Kandrik Fero vytýčuju prechod potrubia obecného vodovodu cez potok
Kontrola stavu postavenej odrážky vody v lokalite DOLINA pri obecnom vodojeme
Kontrola stavu postavenej odrážky vody v lokalite DOLINA pri obecnom vodojeme
Obec Vojkovce sa dočkala výmeny živičného koberca príjazdovej cesty do obce.  Práce začali v mesiaci október 2011
Obec Vojkovce sa dočkala výmeny živičného koberca príjazdovej cesty do obce. Práce začali v mesiaci október 2011
Odvodňovací kanál od nového cintorína až pred pohostinstvo si chceme zachovať a preto sa opravuje jeho poškodenie
Odvodňovací kanál od nového cintorína až pred pohostinstvo si chceme zachovať a preto sa opravuje jeho poškodenie
Pán Miroslav Legát a Ondrej Balúch dokončujú opravu kanála
Pán Miroslav Legát a Ondrej Balúch dokončujú opravu kanála
Jún 2011  prepláchnutie upchaného kanála pred potravinami
Jún 2011 prepláchnutie upchaného kanála pred potravinami
Príprava plochy pod ľadovu plochu si zobrali na starosť pán Kandrik František, Bandžuch Ladislav, Legát Miroslav a Ondrej Balúch
Príprava plochy pod ľadovu plochu si zobrali na starosť pán Kandrik František, Bandžuch Ladislav, Legát Miroslav a Ondrej Balúch
Prekládku napájania osvetlenia zabezpečuje pán Miroslav Legát a Bandžuch Ladislav
Prekládku napájania osvetlenia zabezpečuje pán Miroslav Legát a Bandžuch Ladislav
Obecná brigáda vo Vojkovciach  mala pripravené občerstvenie pre všetkých jej účastnikov
Obecná brigáda vo Vojkovciach mala pripravené občerstvenie pre všetkých jej účastnikov
Obecná brigáda vo Vojkovciach  mala pripravené občerstvenie pre všetkých jej účastnikov
Obecná brigáda vo Vojkovciach mala pripravené občerstvenie pre všetkých jej účastnikov
Obecná brigáda vo Vojkovciach  mala pripravené občerstvenie pre všetkých jej účastnikov
Obecná brigáda vo Vojkovciach mala pripravené občerstvenie pre všetkých jej účastnikov
Obecná brigáda vo Vojkovciach  mala pripravené občerstvenie pre všetkých jej účastnikov
Obecná brigáda vo Vojkovciach mala pripravené občerstvenie pre všetkých jej účastnikov
Pri hrabaní futbalového ihriska pomáha v obci Vojkovce aj pán Kandrik Štefan s touto koňskou hrabačkou
Pri hrabaní futbalového ihriska pomáha v obci Vojkovce aj pán Kandrik Štefan s touto koňskou hrabačkou
Neoceniteľný pomocník pána Ondreja Balúcha je tento štvorkolesový vozík zakúpený na jar 2011
Neoceniteľný pomocník pána Ondreja Balúcha je tento štvorkolesový vozík zakúpený na jar 2011
Osvetlenie ihriska pri materskej škole bol už nestabilný a preto sa mu opravila betónová pätka
Osvetlenie ihriska pri materskej škole bol už nestabilný a preto sa mu opravila betónová pätka
Osvetlenie ihriska pri materskej škole bol už nestabilný a preto sa mu opravila betónová pätka
Osvetlenie ihriska pri materskej škole bol už nestabilný a preto sa mu opravila betónová pätka
Oprava a výstavba odvodnenia zvodov na budove obecného úradu v roku 2011
Oprava a výstavba odvodnenia zvodov na budove obecného úradu v roku 2011
Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS s.r.o.