AKTUALITY

Pozvánka - OZ jún 2019
Pozvánka - OZ jún 2019
Pozvánka - OZ 24.5. 2019
Pozvánka - OZ 24.5. 2019
Pozvánka - OZ máj 2019
Pozvánka - OZ máj 2019
Prijímanie detí do MŠ
Prijímanie detí do MŠ
Upozornenie - požiare
Upozornenie - požiare
Zoznam kandidátov - voľby OZ
Zoznam kandidátov - voľby OZ
Pozanka - Urbariát valné zhromaždeňie
Pozanka - Urbariát valné zhromaždeňie
Splnomocnenie na valné zhromaždenie.rtf
Splnomocnenie na valné zhromaždenie v prípade neúčasti člena


Zoznam_zaregistrovanych_kandidatov.pdf
Zoznám kandidátov do OZ a na miesto starostu obce

Pozvánka - OZ júl 2018
Pozvánka - OZ júl 2018
Komunitný plán.pdf
ZVEREJNENÉ: 21.06.2018

Pozvánka - OZ jún 2018
Pozvánka - OZ jún 2018
Pozvánka - OZ jún 2018
Pozvánka - OZ jún 2018
Pozvánka - OZ apríl 2018
Pozvánka - OZ apríl 2018
Pozvánka - OZ marec 2018
Pozvánka - OZ marec 2018
Pozvánka - Valné zhromaždenie
Pozvánka - Valné zhromaždenie
Splnomocnenie na VH.pdf
Splnomocnenie na valné zhromaždenie na tlač

Pozvánka - OZ február 2018
Pozvánka - OZ február 2018

OZNAM - Východoslovenská energetika, a.s. oznamuje občanom, že dňa 12.2.2018 t. j. v pondelok v čase od 8. 00 hod. – 14.00 hod. sa bude vykonávať pravidelný odpočet elektromerov. Žiadame občanov o sprístupnenie elektromerov a zabezpečenie psov.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozvánka - Karneval 2018
Pozvánka - Karneval 2018
Pozvánka - OZ január 2018
Pozvánka - OZ január 2018
Pozvánka - Šachový turnaj 6.1.
Pozvánka - Šachový turnaj 6.1.
Pozvánka - OZ november 2017
Pozvánka - OZ november 2017
Pozvánka - OZ október 2017
Pozvánka - OZ október 2017
Pozvánka - OZ september 2017
Pozvánka - OZ september 2017

Oznam o dočasnom preložení autobusovej zastávky

 

Mesto Spišské Vlachy oznamuje rodičom dochádzajúcich žiakov, že vzhľadom k tomu, že na uliciach Lipová a Komenského prebiehajú výkopové práce súvisiace s výmenou vodovodného potrubia bude zo stanovišťa pri ZŠ Komenského 6 preložená autobusová zastávka na dočasné stanovište: ul. Hornádska – pred futbalovým štadiónom MŠK Tatran.

Táto dočasná zmena bude trvať približne jeden mesiac.

Týka sa to hlavne dochádzajúcich žiakov z obcí Slatvina, Bystrany, Spišský Hrušov, Vojkovce, Žehra, Olcnava, Olšavka a Kolinovce.

Za pochopenie ďakujeme.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Pozvánka - Urbársky deň 2017
Pozvánka - Urbársky deň 2017

Upozornenie

Upozorňujeme všetkých majiteľov a chovateľov psov, že podľa Všeobecne záväzného nariadenia obce je prísne zakázaný voľný pohyb psov, ktoré týmto ohrozujú a obmedzujú ostatných občanov. Chovatelia boli už viackrát cestou obecného rozhlasu vyzývaní a upozorňovaní na dodržiavanie tohto nariadenia. Stále však dochádza k porušovaniu a hromadia sa sťažnosti. Sú ohrozovaní aj zamestnanci pošty pri výkone svojho povolania, preto o priestoroch, kde sa psy budú aj naďalej voľne pohybovať nebudú zamestnanci pošty a obecného úradu  doručovať poštové zásielky do zjednania nápravy.

Pri porušení zákazu nariadenia o zákaze voľného pohybu psov po verejných priestranstvách obec zabezpečí odchyt takéhoto psa na náklady majiteľa, ktorých výška je minimálne 100,- Eur a zároveň majiteľovi psa bude vyrubená v správnom konaní pokuta vo výške 165,- Eur podľa platného VZN č. 3/2013.

Ďakujem.

Pozvánka - OZ júl 2017
Pozvánka - OZ júl 2017
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - informácie pre voliča
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - informácie pre voliča

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dňa 7.6.2017 ( t. j. v stredu ) od 14.30 – 16.00 hod. sa v obci uskutoční očkovanie psov.

Poplatok za očkovanie je 5,- Eur.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozvánka - Deň detí 2017
Pozvánka - Deň detí 2017
Pozvánka - OZ máj 2017
Pozvánka - OZ máj 2017
Ponuka práce - zlieváreň
Ponuka práce - zlieváreň
Oznam - Výkup papiera 15.5
Oznam - Výkup papiera 15.5
Oznam - zasadnutie 0Z apríl
Oznam - zasadnutie 0Z apríl
Online kniha Spiš z neba:
Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS s.r.o.